Svе sе zоvе imеnоm tvојim

Drаga Јоvić Pеrduv
:
Svе sе zоvе imеnоm tvојim

Izdavač:          SKОR, Novi Sаd

Godina:          2023

Urednički      

         оdbоr:    Мilоš B. Ivеtić, Dinа Zаvаrkо

Recenzent:     Мlоš B. Ivеtić

Lektura:         Dinа Zаvаrkо

ISBN: 978-86-7970-223-4

Znaš, ponekad se pitam
Je li baš moralo
Toliko dugo bez tebe

 

Probaj zamisliti kako je teško
Voziti se noću kroz pusti grad
U društvu gospođe samoće

Ljubav se zove imenom tvojim - Dino Dvornik

Dvојеzičnа zbirkа pеsаmа Drаgе Јоvić Pеrduv „Svе sе zоvе imеnоm tvојim“ pоsvеćеnа је prеminulоm suprugu. Аutоrkа krоz pеsmе izlivа iz sеbе nаgоmilаnu tugu kао vid оzdrаvlјеnjа. Stihоvimа grаdi аlbum оd sеćаnjа, оbеzbеđuјući bеsmrtnоst drаgоg bićа.    Pоnеkаd su tо krаtkе, dаh-misli, uhvаćеnе nа pаpiru prе nеgо su nеtrаgоm nеstаlе. Pеt fаzа prihvаtаnjа smrti vоlјеnе оsоbе: poricanje, lјutnja, pregovaranje, depresija i prihvatanje, prоnаlаzе sе izmеđu strаnicа оvе zbirkе, dоdušе nе nužnо tim rеdоslеdоm. Еmоtivnа prеvirаnjа i pоmеšаnе еmоciје unutаr sаmе аutоrkе, rеzultоvаli su njihоvim nеdоslеdnim i pоmеšаnim smеnаmа.

Pišući pеsmе nа srpskоm i еnglеskоm, аutоrkа kао dа је htеlа dа pоmiri svоја dvа živоtа, оnај kојi је prоvеlа u Аustrаliјi i оnај kојi јој је pо rоđеnju dаt, ili mоždа dа uјеdini svоје dvе tugе.  

 

D.M.

     Nakon pesničkog prvenca Vodićeš me u Pariz, zar ne objavlјenog 2017. godine, ove 2023. pesnikinja Draga Jović Perduv u izdanju Saveza književnika u otadžbini i rasejanju objavlјuje svoju drugu samostalnu zbirku pesama Sve se zove imenom tvojim. Sam naslov zbirke proizilazi iz činjenica da je svih osamdeset pesama autorka posvetila preminulom suprugu Boži Perduvu (taj broj simbolično oslikava i njegove godine života). Nakon njegovog odlaska poetesa je utehu pronašla u samoći i književnom stvaralaštvu nižući stih za stihom, pesmu za pesmom.

 

     Dušan Radović je izjavio: Uspomene imaju samo oni koji su voleli, a iščitavanjem imaginativnog, slikama obogaćenog govora punog životnog iskustva duševne žene, lako se uočava da je autorka zaista volela, bila volјena, a samim tim i ispunjena uspomenama i osećanjima koje kroz stihove zbirke oslobađa, dajući duši malo oduška.

Мilоš B. Ivеtić

   

ZAUVEK MOJE

 

Ti nisi smeo

biti u mojoj samoći

na kraju puta za nigde,

na korak od raja

ili pakla

koji me čeka

vara i nudi.

Šta me čeka

kad prospem poslednje dane

i minute svoga života

što mi je život krojio u samoći?

Staklo slomlјenih čaša

ostavlјa trag dublјi od života.

Poneću uspomene,

možda ih usput sakrijem

i zauvek prećutim.

Želim tako, zauvek moje.

 

30. jun 2022.  

 

FOREVER MINE

You shouldn’t have

been in my solitude

at the end of the road to nowhere,

one step from paradise

or hell

that awaits for me

deceives and offers.

What awaits for me

when I spend the last days

and minutes of my life

that my life has shaped in solitude for me?

The glass of broken glasses

leaves a mark deeper than life.

I will take memories,

maybe I’ll hide them along the way

and remain silent forever.

I want so much, forever mine.

 

Јune 30, 2022

 

SAAM TE

Sklopim oči i zatvorim dušu.

Umorna, bez suza i jecaja.

Uspomene svoje sakrih.

Ti više nisi tu.

Sanjam te u tišini

u kojoj zauvek ostaješ

samo moje i sve moje.

21. januar 2022.

 

I DREAM OF YOU

I close my eyes and soul.

Tired, without tears and sobs.

Memories of mine I hid.

You are there no more.

I dream of you in silence

in which you will forever stay

only mine and everything mine.

 

January 21, 2022

Dragica Jović Perduv, rođena je u Malom Tičevu kod Drvara u Bosni i Herecegovini. Odrasla je u Vojvodini u Bačkom Jarku. Mlada se udala i otišla u Australiju 1970. godine. Živela je u Melburnu i radila u bolnici više od 40 godina. Ima tri sina. Bila je aktivna u folkloru i zajedno sa decom, borila se protiv potpune asimilacije jugoslovenske mladeži.

Objavila je knjigu poezije „Vodićeš me u Pariz, zar ne?”, 2017. godine.

Vratila se u Srbiju, u Bački Jarak 2018. godine, gde i danas živi i stvara.

Član je Saveza književnika u otadžbini i rasejanju, Novi Sad.