Organi saveza

Organi saveza

Predsedništvo

Miloš Ivetić

Miloš Ivetić
Predsednik

Milorad Kuljić

Milorad Kuljić
Zamenik predsednika

Čedna Radinović Lukić

Potpredsednik

Dana Radulović

Potpredsednik

Đorđe Sekulić

Sekretar
Uređivačko-izdavački odbor

Dina Zavarko

Glavni i odgovorni urednik

Dragica Ždralić

Tehnički urednik

Dušica Gak

Lektor

Danijela Milosavljević

Urednik sajta
Nadzorni odbor

Jelica Devrnja

Predsednik

Miomir Spalević

Član

Dušan Kovačević Batulja

Član
Komisija za prijem

Miloš Ivetić

Miloš Ivetić
Predsednik

Milutin Šljivančanin

Član

Milorad Kuljić

Milorad Kuljić
Član

Predsednici ogranaka:

BEOGRAD - Čedna Radinović Lukić                         

VRANjE - Ana Mitić Stošić                                      

NIŠ - Marija Jotić                                                                                     

LESKОVAC - Ljiljana Milenković                                

PARAĆIN - Radmila Milojević                                               

SMEDEREVSKA PALANKA - Dragoljub Janojlić 

 

SUBOTICA - Jasmin Ademović                          

 

PANČEVO - Jasminа Ćirković                              

Sud časti:

Disciplinski organ Skupštine Saveza koji se bira iz redova članstva, a čine ga predsednik Suda i još četiri člana. Članovi Suda časti se biraju prema potrebi i vreme mandata im je vezano za rešavanje i zauzimanje stava prema određenom problemu. Sami članovi Suda časti biraju predsednika iz svojih redova.