Органи савеза

Председништво

Милош Иветић

Милош Иветић
Председник

Милорад Куљић

Милорад Куљић
Заменик председника

Чедна Радиновић Лукић

Потпредседник

Дана Радуловић

Потпредседник

Ђорђе Секулић

Секретар
Уређивачко-издавачки одбор

Дина Заварко

Главни и одговорни уредник

Драгица Ждралић

Технички уредник

.

Лектор

Данијела Милосављевић

Уредник сајта
Надзорни одбор

Јелица Деврња

Председник

Миомир Спалевић

Члан

Душан Ковачевић Батуља

Члан
Комисија за пријем

Милош Иветић

Милош Иветић
Председник

Милутин Шљиванчанин

Члан

Милорад Куљић

Милорад Куљић
Члан

Прeдсeдници oгрaнaкa:

БЕОГРАД - Чедна Радиновић Лукић                     
 

ВРАЊЕ - Љубомир Ст. Манасијевић                                                              

НИШ - Марија Јотић                                                 
     
ЛЕСКОВАЦ - Весна Ристић                                        

ПАРАЋИН - Радмила Милојевић                                      

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА - Драгољуб Јанојлић 

 

ЗАЈЕЧАР - Ирена Јовановић                                           

 

.                              

Суд части:

Дисциплински орган Скупштине Савеза који се бира из редова чланства, а чине га председник Суда и још четири члана. Чланови Суда части се бирају према потреби и време мандата им је везано за решавање и заузимање става према одређеном проблему. Сами чланови Суда части бирају председника из својих редова.