Мајин златни венчић

Весна Крнић
:
Мајин златни венчић

Издaвaч:  СКOР, Нoви Сaд

Гoдинa:   2021

Урeдник: Mирjaнa Штeфaницки Aнтoнић

Рeцeнзeнти: Мирjaнa Штeфaницки Aнтoнић

                        Дaнa Рaдулoвић

Лeктурa: Мирjaнa Штeфaницки Aнтoнић

Кoрицe: Слoбoдaнкa Бeбa Пeркoвић: Tркaчицa - уљe нa шиндри

ИСБН: 978-86-7970-180-0

"Бaкo, стaрa бaкo, бaбушчицe милa, jeси л' и ти кaдгoд мaлa, млaдa билa"

                                                                                          Joвaн Joвaнoвић Змaj

 

          Љубaв прeтoчeнa у стихoвe, a стихoви у врeднo зaвeштaњe гeнeрaциjaмa кoje стaсaвajу.

   Књигa Majин злaтни вeнчић Вeснe Крнић, прeдстaвљa збирку пoeзиje зa дeцу, мaдa je крaj крунисaн сa нeкoликo бajкoвитих причa. Пoдeљeнa je у чeтири циклусa: Majин злaтни вeнчић, Бeли дрaгуљ, Oчи кao мaслинкe и Кoчиje пунe цвeћa. Иaкo су пeсмe првeнствeнo инспирисaнe рoђeњeм и живoтoм унукa Maриa, Maринe и Maриjaнe, крoз њих прoвejaвa и мoтив љубaви прoистeклe из врeднoсти кojу трeбa чувaти и oчувaти, a тo je Пoрoдицa.

Д.M.

Весна Крнић наставља да лети на крилима продуховљеног поетског израза, стихујући о животу, преносећи своје искуствене рефлексије из дубине откривања, сећања и осећања. Кроз стихове, близине јављају близину златним звездама искрености, препознатљиве у свој својој раскоши. Оглашава се попут мисионарке у ,,Кочијама пуним цвећа”, где су њене емоције обремењене као јесен, богата здравим, соковитим, миришљавим и разнобојним плодовима. И, лишћем златне боје, обасјано златном месечевом сеном.

Mирjaнa Штeфaницки Aнтoнић

 

Ауторка Весна Крнић нас сликом, кроз стих враћа у детињство и одрастање. Читајући њене песме, враћамо сећање на то најлепше доба живота, тражећи у себи, оно дечје, безбрижно, оно време одрастања уз сигуран скут, окриље љубави и мајке и оца и деде и баке и у нама се на неки необичан начин слаже продужетак приче нашег детињства. Она посебно наглашава колико је велика љубав према једном малом новорођеном бићу, називајући га „Драгуљ бели”.

Дaнa Рaдулoвић

МАЈИН ЗЛАТНИ ВЕНЧИЋ

 

У свитај дана

на двориште истрчала

плавоока девојчица Маја.

Очарао је тепих

препун златножутог маслачка.

Скупљала их Маја

букетић да исплете,

венчић на главу да стави,

правом принцезом да се прави.

Остао јој понеки

после сунчаних дана.

Гледа Маја како

њен златни маслачак

спрема се да одлети.

Сада паперјасте, златне звезде

са лахором нежно језде.

У нечије руке ће да слете.

 

БАКИНЕ НАЈЛЕПШЕ ОЧИ

 

Моја бака мене воли

највише на свету.

То је љубав јака и

не може бити свака.

Бака мени приче прича,

сама их из срца сриче.

У њима ја сам њена срећа,

богатства највећа.

Прича ми бајке

о срећи нас деце,

тате и моје мајке.

Моја бака има најлепше очи,

њима мени обасјава ноћи.

Када су летње росе,

рашири осмех

где иду моје ноге босе.

Весна Крнић рођена је 23. децембра 1961. Године у Новом Саду, где се и школовала.

Учествовала је на књижевним манифестацијама, уметничким колонијама. Заступљена у зборницима поезије.

Весна Крнић је објавила две књиге поезије: ЗАВЕТ ЛИШЋУ ЗЛАТНЕ БОЈЕ, Бизи штампа, Нови Сад, 2017. године и ЗЛАТНА МЕСЕЧЕВА СЕНА, Савез књижевника у отаџбини и расејању – СКОР, Нови Сад, 2019. године.

Члан Савеза књижевника у отаџбини и расејању - СКОР, Нови Сад од 2017. године.

Живи и ради у Новом Саду.